O nás

MUDr.Jana Smutková, CSc.

promována doktorem medicíny na 1. Lékařské fakultě University Karlovy v Praze v r.1974.

V roce 1979 složila I. atestační zkoušku, v r.1985 II. atestační zkoušku z očního lékařství.

V období 1976 – 1994 pracovala na oční klinice ve Fakultní nemocnici Vinohrady. Zaměřila se na problematiku očních komplikací diabetu (cukrovky) a na toto téma obhájila kandidátskou disertační práci v r. 1992, obdržela titul CSc.

Po celou dobu pobytu na klinice se věnovala operacím, prováděla operace šedých zákalů (katarakty), podrobněji se však zajímala o plastickou chirurgii okolí oka, spolupracovala dlouhá léta s operačním týmem na klinice plastické chirurgie a přednášela a publikovala v této oblasti.

V letech 1987 – 1994 vedla diabetologickou poradnu a prováděla sítnicové laserové zákroky argonovým laserem.

Několik let vyučovala základy očního lékařství pro střední zdravotní školu, přednášela i při výuce mediků na klinice.

Posledních 5 let práce na klinice vedla celou ambulantní část a zodpovídala za chod všech specializovaných poraden na klinice.

Od r.1994 provozuje soukromou oční ordinaci. Je členkou České oftalmologické společnosti J.E.Purkyně. Oční ordinace je i školicím pracovištěm pro předatestační přípravu očních a praktických lékařů.

Absolvovala studijní stáže v Chorovatsku, Německu, Velké Británii a Egyptě.

Je držitelkou primařského diplom a diplomu za celoživotní vzdělávání.