Spolupracující pracoviště

Pracoviště, se kterými naše ordinace spolupracuje: 

Oční klinika
Všeobecná Fakultní nemocnice v Praze
Karlovo nám.554/32
120 00  Praha 2
tel: 224 966 702

Oční klinika
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Šrobárova 1150/50
100 00  Praha 10
tel: 267 161 111

Oční oddělení
Ústřední vojenská nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200/1
162 00  Praha 6
tel: 973 208 333 

Oční klinika GEMINI
U Křížku 572                 U společenské Zahrady 3
252 43 Průhonice      140 00Praha 4-Krč
tel: 577 202 202           tel: 810 999 999

Evropská Oční Klinika LEXUM Praha
Antala Staška 80
140 00  Praha 4
tel:777203049

Oční oddělení
Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800/5
140 00  Praha 4 Krč
tel: 261 081 111